Guide til dokumentation
Innovative og bæredygtige produkter er særlig vigtige, når ambitionen er at udvikle byggeriet og bidrage til den grønne omstilling. Men det er også udfordrende at dokumentere. Denne guide giver et overblik over forskellige typer af dokumentation, der er nødvendig for at få et nyt produkt hele vejen på markedet.​​​​​​​​
​Dokumentation er nødvendig for at få et nyt produkt hele vejen på markedet. Men ét er at vide det, noget andet er at finde ud af, hvilken ordning man skal vælge, og hvordan man gør i praksis.

 

Denne guide gør det lettere og mere overskueligt at gennemgå processen med at dokumentere innovative produkter til byggeriet. Dokumentationsprocessen og -behovet er nemlig særlig væsentlig og kan synes mere vanskelig, når der er tale om produkter, hvor ”ingen har gjort det før”.

 

Guiden er baseret på de erfaringer, der er opnået i TEST og dermed på konkrete erfaringer fra en lang række producenter, som alle har skullet finde deres vej i dokumentationsvildnisset af begreber som CE-mærkning, brandklassificering, isoleringsevne, standarder, certificering, miljømærker osv.

 

Ambitionen med guiden er at give et let tilgængeligt og handlingsanvisende overblik over forskellige typer af dokumentation med gode råd til, hvad du som producent konkret skal gøre og stille dig selv af spørgsmål undervejs i en dokumentationsproces. Guiden er derfor bygget op omkring tre centrale spørgsmål:

 

1. Hvilke typer af dokumentation findes?

 

2. Hvad skal dokumenteres for mit produkt?

 

3. Hvordan forløber en dokumentationsproces?

 

Indhold til guiden er blevet til på baggrund af interviews med specialister på området, ligesom guiden er blevet kvalificeret af TESTs Advisory Board.


Guiden er udgivet i marts 2017.


Download GUIDE TIL DOKUMENTATION AF GRØNNE PRODUKTER TIL BYGGERIET


TEST_guide_dokumentation_web.pdfTEST_guide_dokumentation_web.pdf (pdf)