Målet med TEST
TEST har sørget for, at nye bæredygtige løsninger til byggeriet når ud til markedet.​

Mange bæredygtige løsninger går tabt, fordi godkendelser og 1:1 dokumentation er svære at opnå. TEST har derfor været sat i verden for at sørge for, at nye bæredygtige løsninger til byggeriet når hele vejen ud til markedet og anvendes bredt til glæde for både virksomheder og miljøet. 


Som initiativ har TEST ydet støtte til de mindre og praksisorienterede udviklingsprojekter, som er tæt på markedet. Det er sket ved at rådgive om og finansiere omkostninger forbundet med afgrænsede afprøvningsaktiviteter sent i udviklingsforløbet som fx patentansøgning, prototyper, test og afprøvning på byggesager.

 

TEST blev lanceret i 2011 som et særligt indsatsområde i Realdania på baggrund af et ønske om at understøtte grøn omstilling i det byggede miljø ved at fremme vækstvilkårene for producenter af nye bæredygtige løsninger.