Purix
Grønne klimaanlæg - vedvarende energikilder anvendes til køling
​​Hvad er jeres løsning? 
Et klimaanlæg, der benytter solenergi – eller andre vedvarende termiske energikilder – til at generere kølig luft og et godt indeklima. På den måde kan vi tilbyde komfortkøling som et ”grønt” alternativ til konventionelle og elektrisk drevne klimaanlæg med miljømæssige og økonomiske fordele i form af en reduktion på 85 % på elforbruget og 60 % reduktion af CO2-udledningen. Samtidig giver løsningen et bedre indeklima, da der er mindre affugtning af luften og dermed færre gener forårsaget af tør luft, ligesom der kan anvendes køleaggregater, som er lydløse eller støjsvage. Endelig er patenterede løsninger på komponenter og materialer med til at sikre en lav produktionspris, så løsningen bliver attraktiv for forbrugerne. Purix’ anlæg består af tre komponenter: solfangere, en kølemaskine (chiller) og et indendørs køleaggregat og er baseret på en et-trins luftkølet absorptionscyklus. Gennem TEST bliver anlægget afprøvet på en konkret byggesag, nemlig hos Scantago ApS, der er leverandør til den farmaceutiske industri. Virksomheden, der har en ”grøn profil” og er engageret i CSR, skal ombygge deres domicil og har derfor udtrykt interesse for et nyt “grønt” klimaanlæg med baggrund i et ønske om at reducere deres energiforbrug og CO2- udledning. 

Hvordan opstod ideen? 
Solar Cooling er et koncept, som mange har arbejdet med i tidens løb, både i Danmark og udland. Dog er Purix den første virksomhed, som tilbyder et komplet produkt, der matcher markedet for små køleanlæg. Ideen opstod efter mødet med industrielle køleanlæg som anvender varme som primær energikilde, bl.a. absorptionsanlæg. Men efter et kort studie af tilgængelige produkter stod det klart, at brugere af små klimaanlæg ikke havde et reelt alternativ til de traditionelle elforbrugende produkter. Og da behovet for klimaanlæg ofte er forbundet med solen/varme, var det oplagt at udnytte netop den gratis solenergi til kølingen. Udfordringen i produktudviklingen blev derfor at krydse solvarmeteknologi med køle- og vakuumteknologi på en måde, som kunne resultere i et produkt, der er indenfor økonomisk rækkevidde for forbrugerne. 

Hvor langt er I nu? 
Salget af grønne små klimaanlæg startede i sommeren 2014 samtidig med, at Purix opstartede produktionsanlæg i Italien. Salget er i første omgang fokuseret på Danmark og Italien, og interessen for produkterne er betydelig – især inden for den offentlige sektor i bestræbelserne på at opnå reduktioner i såvel CO2-udslippet som på energiregningen. Salget af små klimaanlæg i Danmark er vokset med mere end 50 % de seneste år, og det forudses, at kølebehovet i dansk byggeri vil forøges med op til 40 % i de kommende år. Derfor forventer vi også en øget efterspørgsel på grønne klimaanlæg, som kan hjælpe forbrugeren med at spare på energiregningen, sænke udledningen af drivhusgasser og anvende naturlige kølemidler som vand i Purix’ tilfælde. 

Hvordan har I oplevet at være med i TEST? 
Vores deltagelse i TEST har bidraget til at skabe opmærksomhed om grønne kommercielle alternativer til traditionelle klimaanlæg. På markedet for små klimaanlæg stilles der end ikke spørgsmål ved, om der er grønne konkurrencedygtige alternativer til de elforbrugende produkter. Derfor er samarbejdet med TEST vigtig for den kommercielle grønne omstilling, når det gælder om at vise, at markedet rent faktisk består af konkurrencedygtige teknologier, som tilbyder de samme produktkvaliteter, men med langt mindre ressourceforbrug. Vi ser derfor meget frem til at dele projektets viden og resultater, så der bliver en bredere viden om grønne produkter, der kan vinde indpas i byggesektoren.

Interviewet er gennemført med Lars Munkøe, direktør i PURIX ApS (september 2014)