SiteCover

Ny overdækning, der leverer tørvejr til byggebranchen​

Hvad er jeres løsning?

Byggebranchens produktionsapparat er placeret under åben himmel. Logistik, tid, økonomi og kvalitet er derfor afhængig af vejret i byggeperioden. SiteCovers ambition er at levere produktionsfaciliteter til byggepladsen, som dem vi kender fra industrien. SiteCover bidrager dermed til at opnå en kortere byggetid, bedre økonomi for bygherre og entreprenører, reducerede risici og energiforbrug i byggefasen og bedre arbejdsmiljø. Samtidig giver SiteCover større fleksibilitet i forhold til at anvende nye organiske bære­dygtige materialer, som er sårbare overfor fugt.

SiteCover overdækker hele byggepladsen og har integreret to kraner i overdækningen. SiteCover er modulopbygget i moduler af 14*14 m og kan frit moduleres med et max. frit spænd på 86 m og en max. højde på 30 m. Siderne kan rulles op eller ned alt efter vindpåvirkning og vejrlig. 


Hvordan opstod ideen?


Baggrunden for ideen til SiteCover stammer fra erfaringerne fra let element byggeri, og de udfordringer der ligger i at holde byggeriet tørt under montagen. Ved at kombinere byggetekniske kompetencer med overdækningsløsninger fra underholdningsbranchen, er det lykkedes Jacob Maintz og Claus Vilhelm Han­sen, at udvikle en innovativ løsning. Ved at introducere den tankegang, som over de sidste 15 år har udviklet den måde koncertscener bygges på, er det muligt at ændre på et af byggeriet grundvilkår, uden at det koster ekstra.


Hvor langt er I nu?


TEST har ydet støtte til vindtunnelforsøg, statisk dokumenta­tion, myndighedsmodning,  patentering og udvikling af en prototype, hvilket er afgørende for at kunne fremvise og dokumentere SiteCovers muligheder for fremtidige kunder. SiteCovers står overfor at producere den første prototype, og vi forvernter herefter at den første montage bliver en realitet.

 

Hvordan har I oplevet at være med i TEST?


Samarbejdet med TEST har været afgørende for SiteCovers muligheder. TEST har givet os muligheden for at løfte vores meget udviklingstunge produkt til det næste niveau. TEST har leveret midler på et tidspunkt i vores start-up, hvor det traditionelt er meget vanskeligt at skaffe støttekroner. Uden TEST ville SiteCover aldrig være kommet så tæt på et markedsgennembrud, som vi er nu. ​ 


Interviewet er gennemført med salgschef for SiteCover Jacob Maintz i januar 2014.